La Commissione europea discrimina le associazioni non anglofone

Nello scorso dicembre, la Commissione europea ha lanciato Erasmus+, l’atteso programma quadro di finanziamento europeo per il periodo 2014-2020 nel campo dell’istruzione, formazione, gioventù e sport. Erasmus+ ha una dotazione di 14,77 miliardi di euro, ed esso è una fonte di sostegno finanziario fondamentale per molti attori collettivi ― come ad esempio, associazioni giovanili internazionali ed organizzazioni non governative ― impegnati nella costruzione europea attraverso iniziative nell’ambito dell’istruzione, formazione professionale e mobilità studentesca. Erasmus+ è quindi un programma aperto potenzialmente a tutti, ma la Commissione europea ha preferito invece renderlo accessibile a pochi pubblicando solo in inglese le linee guida (più di 200 pagine) e i documenti obbligatori per la registrazione. Le traduzioni nelle altre lingue ufficiali dell’Unione sono previste per un secondo momento, non prima dell’aprile 2014, mentre le prime scadenze per le domande di progetto sono già a fine marzo 2014. L’Associazione Nitobe denuncia un’ingiustificata discriminazione linguistica che ha come effetto quello di distorcere fin dall’inizio la concorrenza nell’accesso ai fondi comunitari dando un indebito vantaggio agli attori collettivi anglofoni, e in particolare degli attori attivi in Irlanda e nel Regno Unito. La Commissione provveda rapidamente a rendere pubbliche le traduzioni dei documenti e posticipi le scadenze dei bandi per permettere a tutti di partecipare in modo equo a Erasmus+. In seguito al comunicato sono apparse le seguenti interrogazioni a firma di: on. Roberta Metsola (Malta) on. Aldo Patriciello (Italia)

7 pensieri su “La Commissione europea discrimina le associazioni non anglofone

 1. Andreas J. Penk

  Hodiaŭ mi plendis pri la diskriminacio fare de EU ĉe s-ro Androulla Vassiliou, respondeculino pri edukado, kulturo, multlingveco kaj junulo. (http://www.ipernity.com/doc/andreas.j.penk/29515737)

  Kopiaĵojn kun la peto subteni min, mi sendis/ sendos al jenaj: prezidento José Manuel Barroso, vicprezidentino kaj respondeculino pri justico kaj bazaj rajtoj Viviane Reding, Günther Oettinger; parlamentano el Berlino Joachim Zeller, koncernaj konstantaj komitatoj de la parlamento; ĉiuj frakcioj de Germana Federacia Parlamento; kelkaj redaktejoj en Germanio.

  Traduko al Esperanto venos …

  Rispondi
 2. ALeks

  Kiam la komuniko de la asocio estos havebla ankaux en la franca ?
  Tio estas granda, tute ne akceptebla diskriminacio kontrau la franca lingvo (ke ĝi estas nur en Eo, IT kaj ES) !!

  Rispondi
 3. Andreas J. Penk

  Andreas J. Penk – 10.01.2014
  Ich gestatte mir, Sie höflichst auf das Programm ERASMUS+ hinzuweisen, dessen Website einschließlich aller verknüpften Informationsmaterialien nur in englischer Sprache vorliegt, mithin die anderen Amtssprachen der Europäischen Union vorsätzlich mißachtet.

  Ich erwarte seitens der Einrichtungen der Europäischen Union Respekt gegenüber allen(!) Muttersprachlern der Amtssprachen. Wohlfeile Sonntagsreden von Politikern und Amtsträgern zur Bedeutung der Sprachenvielfalt für die Europäische Union bei gleichzeitiger Mißachtung eben dieses Prinzips durch Einrichtungen der Europäischen Union, wie oben dargelegt, sind Verrat und Betrug am europäischen Gedanken.

  Für eine Antwort in nächster Zeit wäre ich sehr verbunden, herzlichen Dank im voraus!

  ESPERANTO:
  Permesu al mi, ke mi afable atentigas Vin al la programo ERASMUS+, ties retejo, inkluzive ĉiuj asociitaj informmaterialoj, ĉeestas nur en la Angla lingvo, kaj sekve intence malakceptas la aliajn oficialajn lingvojn de Eŭropa Unio.

  Mi atendas de la organoj de Eŭropa Unio respekton al ĉiuj(!) denaskaj parolantoj de la oficialaj lingvoj. Retoriko de politikistoj kaj publikaj respondeculoj pri la graveco de la lingva diverseco en Eŭropa Unio kaj je la sama tempo simpla ignorado de tiu principo fare de institucioj de Eŭropa Unio, kiel priskribita pli supre, estas perfido kaj trompo de la Eŭropa ideo.

  Por respondo en proksima estonteco mi estus multe dankema, mi dankas Vin jam anticipe!

  __________
  Europe Direct – 14.01.2014
  Sehr geehrter Herr Penk,

  Vielen Dank für Ihre Nachricht, die vom Europäischen Parlament an EUROPE DIRECT weitergeleitet wurde. EUROPE DIRECT ist ein Informationsdienst der Europäischen Union, der allgemeine Fragen von Bürgern und Unternehmen zur Europäischen Union beantwortet. Weitere Informationen über EUROPE DIRECT finden Sie unter: http://europa.eu/europedirect/

  Wir möchten Sie informieren, daß die für „Erasmus +“ zuständige Abteilung der Europäischen Kommission (Generaldirektion Bildung und Kultur) die aktuelle Version der Website zur neuen Website umsiedelt. Diese neue Seite wird in allen offiziellen Sprachen der EU zur Verfügung stehen sobald der Auftragnehmer sie übersetzt hat. Bedenken Sie bitte, daß Tausende von Seiten übersetzt werden müssen und daß dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

  Wir hoffen, daß diese Informationen für Sie von Nutzen sind und stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.

  Mit freundlichen Grüßen,

  EUROPE DIRECT Kontaktzentrum http://europa.eu – Ihr direkter Weg zur EU!

  Europäisches Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013
  Es geht um Europa, es geht um SIE. Reden Sie mit! http://europa.eu/citizens-2013/de/home

  Haftungsausschluß
  Bitte beachten Sie, daß die von EUROPE DIRECT zur Verfügung gestellten Informationen nicht rechtsverbindlich sind.

  ESPERANTO:
  Estimata s-ro Penk,

  Dankon pro via mesaĝo, kiun Eŭropa Parlamento plu-sendis al EŬROPO SENPERA. EŬROPO SENPERA estas respondita al Eŭropa Unio, la informa servo de Eŭropa Unio, por ĝeneralaj demandoj de civitanoj kaj entreprenoj. Pli da informoj pri EŬROPO SENPERA estas disponebla ĉe: http://europa.eu/europedirect/

  Ni dezirus informi vin, ke por “Erasmus +” la kompetenta fako de Eŭropa Komisiono (DG Edukado kaj Kulturo) kopias la aktualan version de la paĝaro al nova retejo. Ĉi nova paĝo estos disponebla, kiam la entreprenisto tradukis ilin en ĉiujn oficialajn EU-lingvojn. Bonvolu teni en la menso, ke miloj da paĝoj povas esti tradukata kaj tiu ĉi prenos iom da tempo por kompletigi.

  Ni esperas, ke tiu informo estas utila por vi, kaj kontakti nin por pluajn demandojn.

  Sincere,

  EŬROPO SENPERA Kontakto Centro http://europa.eu – Via rekta ligilo al EU!

  Eŭropa Jaro de la Civitanoj de 2013
  Eŭropo estas riskata, temas pri VI. Aliĝu al la konversacion! http://europa.eu/citizens-2013/de/home

  disclaimer
  Bonvolu noti, ke la informoj provizitaj per EŬROPO SENPERA havebla ne estas jure devigaj.

  __________
  Andreas J. Penk – 17.01.2014
  Sehr geehrte Damen und Herren,

  Danke für Ihre Nachricht vom 14. Jan. 2014, die leider weitgehend unbefriedigend ist.

  1. Wie konnte es zu einer solchen Mißachtung des Prinzips der 24 gleichberechtigten Amtssprachen kommen?

  2. Warum wurden nicht alle Sprachversionen zur selben Zeit veröffentlicht?

  3. Soweit mir bekannt ist, werden die anderen Versionen April 2014 veröffentlicht; dann ist der erste Termin für Projekt-Präsentationen (Mitte März) bereits verstrichen. Das macht eine Veränderung des gesamten Zeitplans notwendig, um keine weitere Diskriminierung der anderen 23 Amtssprachen auszuschließen. Dazu keine Aussage durch Sie.

  Wo sich die Website – Server, Domain – befindet, ist unerheblich.

  Ich sehe einer demnächst hinreichenden Antwort mit Interesse entgegen!

  Mit freundlichen Grüßen

  Andreas J. Penk

  ESPERANTO:
  Karaj gesinjoroj,

  Dankon pro Via mesaĝo de la 14-a de Januaro 2014, kiu bedaŭrinde estas grandparte malkontentiga.

  1. Kiu kaŭzis la malagnoskon de la principo de egaleco de la 24 oficialaj lingvoj?

  2. Kial ĉiuj lingvaj versioj ne estis publikigitaj je la sama tempo?

  3. Laŭ mia scio la aliaj versioj estos eldonitaj en Aprilo 2014; tiam la unua dato por projekto-prezentoj (meze de marto) jam pasis. Pro tio devas esti ŝanĝado de la tuta tempo-planado, por ke estas forĵetita plua diskriminacio pri la aliaj 23 oficialaj lingvoj. Pri tiu nenie ajna eldiro de Vi.

  Kie troviĝas la retejo – servilo, domajno – estas ne grava.

  Mi atendas kun intereso je proksima estonteco adekvatan respondon!

  Sincere Via
  Andreas J. Penk

  Rispondi
  1. Prezidanto Autore articolo

   Dankon! Jes ni same skribis al la itala oficejo kiu respondecas pri Erasmus+. Ili diris, ke ili ne scias kiam la tradukoj alvenos. Skadale!

   Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *